fbpx

Om os

Vi vil gerne få flere mennesker til selv at tage vare på deres opsparing; uanset om man sparer op til bolig, pension, børns uddannelse etc. Når vi samtidig ser på, hvorledes banker har forvaltet deres ansvar for vores penge, så anså vi det var på tide, at alle fik mulighed for at tage vare på sin egen langsigtede opsparing.
Dette er baggrunden for lancering af Studiebanken.dk

Den almindelige måde at handle papirer på, er, at man enten går til sin vekseler eller sin bank. Man fortæller her, at man gerne vil spare op til en bolig, børns uddannelse eller sin pension. Man bliver så enig med sin rådgiver om, hvilken form for risiko man gør med sin investering. Jo mere interesseret i hurtig gevinst man er, jo større er risikoen også for at tabe dele eller hele sin investering. Herefter varetager rådgiverens bagland den investering, man har foretaget. Man har ikke selv indflydelse på sin investering. Der er flere og flere investeringsrådgivere (banker og vekselerer), der lader kunden få indflydelse på investeringen.
Medmindre man er ansat indenfor finansverdenen eller har en meget stor viden om handel med værdipapirer, så er man som investor på bar bund. Vi skal her pege på de forholdsvis mange og store sager, der er kommet frem i lyset, hvor rådgivere i banker har rådet investorer til at investere i et bestemt produkt, som så viste sig at være et meget risikofyldt produkt. Vi vil meget gerne undgå, at folk bliver udsat for noget sådant. Derfor ser vi hellere, at folk anvender handelsplatforme, hvor man så selv finder sin risikoprofil, sine egne værdipapirer og investerer sine egne penge i værdipapirer.

Der er nogle fundamentale principper, vi har lagt vægt på:

• Handelsplatformen skal være underlagt EU-lovgivning. Ikke for at vi vil promovere EU, men fordi lovgivningen omkring sikring af investorpenge, ingen sammenblanding af egen og investorernes økonomi er nogle faktorer, der ligger os meget på sinde. EU-lovgivningen er meget stærk på disse faktorer. Eksempelvis garanteres en privat investor sine penge op til 20.000 EUR.

• Handelsplatformen skal være nem at gå til for en ny investor. Dette kan være i relation til sprog eller anvendelse af virtuelle penge, så man kan øve sig på at være investor inden man investerer sine egne penge.

• En fortjeneste er skattepligtig i hovedparten af landene, hvorfor vi har lagt vægt på, at de handelsplatforme, vi kan anbefale, opbevarer hver investors oplysninger til brug for skattemyndighederne. Dette er helt på samme måde, som banker og vekselerer gør det, så der ikke bliver tale om hverken konkurrenceforvridning eller ”Det vilde Vesten”, men en simpel konkurrence om investorer på et kontrolleret grundlag – blandt andet ved udnyttelse af den teknologi, der er til rådighed.

Vi har fundet nogle handelsplatforme, der lever op til disse principper. Dermed ikke være sagt, at andre handelsplatforme ikke gør det. Vi har nemlig samtidig ønsket, at de handelsplatforme, vi ønsker at promovere er forskellige, men hver sine styrker, så man kompletterer hinanden på bedste måde. Det giver samtidig også mulighed for, at man som investor kan vælge en handelsplatform, der har den profil, man som investor føler sig mest tiltrukket af. Nogle handelsplatforme er bedst til aktiehandel, andre er bedst til handel med valuta, andre igen stærke på handel med kryptovaluta etc.

Studiebanken.dk
C/O Caminos ApS
Brovænget 28
DK-8250 Egå

Kontakt: adm@rinaldimedia.net